ACHS – CEE Konferenca

O KONFERENCI

Za zgodovino srednje in vzhodne Evrope (CEE) je značilno nasilno spreminjanje meja in vezi vse od 1. in 2. svetovne vojne. Povojni dogodki še naprej oblikujejo vsakodnevno lokalno realnost, nastajanje držav in razseljevanje skupnosti. Ob upoštevanju omenjenih dogodkov pridejo do izraza (samo)vsiljeni pogledi na središčnost in/ali obrobnost regije z vsemi svojimi prepletajočimi se raznolikostmi. Socializem in postsocializem lahko razumemo kot združujočo izkušnjo, ki pa se lahko skozi obravnavo zgodovinskih in lokalnih političnih razvojev tudi močno razlikujeta. Kako vsa ta raznolika zgodovinska dogajanja vplivajo na procese, povezane z dediščino neke regije? Kakšne perspektive se odpirajo s procesi ustvarjanja dediščine v srednje- in vzhodnoevropskih deželah? Namen konference je nadaljevanje razprave o že uveljavljenih skupnih temah srednje- in vzhodnoevropskih študij dediščine;obrobnost v primerjavi oz. nasprotju s središčnostjo, vplivi prve in druge svetovne vojne, vzajemnodelovanje meja in vezi, razseljenost ljudi, raznolika zapuščina (post)socializma in prihodnji obeti srednje- in vzhodnoevropske dediščine. Cilj je spodbuditi razpravo o tem, kako lahko različne študije primerov srednje- in vzhodnoevropske dediščine prispevajo k širšemu kritičnemu premislku dediščinskih procesov.

VABLJENI PREDAVANJI

David Charles Harvey,
Univerza Aarhus,
Danska
David C. Harvey je izredni profesor za kritične dediščinske študije na Univerzi v Aarhusu na Danskem in častni profesor historične in kulturne geografije na Univerzi v Exetru (Združeno kraljestvo). Pri svojem delu se posveča geografiji dediščine, prispeval pa je tudi k nekaterim ključnim razpravam o dediščini, na primer k procesualnemu razumevanju dediščine ter k njeni časovni razširitvi, opredelitvi razmerij med dediščino in krajino, dediščino in podnebnimi spremembami, pa tudi med dediščino ter spominom in ustno zgodovino. Med njegovimi nedavnimi deli so The Real Agricultural Revolution: The Transformation of English Farming 1939–1985 (s Paulom Brassleyjem in drugimi, 2021), ki je prejela nagrado Joan Thirsk (2022), Creating Heritage: Unrecognised Pasts and Rejected Futures (v uredništvu s Tomom Carterjem idr., 2020), Commemorative Spaces of the First World War: Historical Geography at the Centenary (v uredništvu z Jamesom Wallisom, 2018) in The Future of Heritage as Climates Change: Loss, Adaptation and Creativity (v uredništvu z Jimom Perryjem, 2015). Je član uredniškega odbora revije The International Journal of Heritage Studies in sourednik serije knjig Berghahn Book Series Exploration in Heritage Studies. V prostem času kolesari, igra nogomet in se trudi naučiti danščine.
Alessandro Testa,
Univerza Karlove,
Praga, Češka
Dr. Alessandro Testa je izredni profesor na Fakulteti za družbene vede Karlove univerze v Pragi, kjer je med letoma 2020 in 2022 vodil ERC projekt The Re-Enchantment of Central-Eastern Europe. Med leti 2015 in 2019 je bil podoktorski štipendist Lise Meitner na Univerzi na Dunaju. Med njegovimi nedavnimi deli so knjiga Ritualising Cultural Heritage and Re-Enchanting Rituals in Europe (2023), članki Re-thinking the Concept of Re-enchantment in Central-Eastern Europe (objavljen v Religio 2023), The Anthropology of Cultural Heritage in Europe: A Brief Genealogy from the Desk (1970–2020) and Empirical Observations from the Field (2010–2020) (objavljen v Traditiones 2021) in druga dela.

VABLJENI PREDAVANJI

ORGANIZATORJA IN GOSTITELJ

Konferenco bo gostil Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC
SAZU) v Ljubljani (Slovenija), v soorganizaciji sodelavcev raziskovalnega programa Dediščina na
obrobju (ZRC SAZU) in programa Strategija AV21 – Anatomija evropske družbe, zgodovina,
tradicija, kultura, identiteta (Inštitut za etnologijo Češke akademije). Konferenca poteka pod pokroviteljstvom srednje- in vzhodnoevropskega oddelka Združenja za kritično preučevanje dediščine
(CEE Chapter of the Association of Critical Heritage Studies).

ZNANSTVENI ODBOR

Martina Bofulin, Špela Ledinek Lozej, Nataša Rogelja Caf, Monica Stobiecka, Jiří Woitsch

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Martina Bofulin, Tjaša Jakop, Špela Ledinek Lozej, Primož Pipan, Marjeta Pisk, Ana Reberc, Nataša
Rogelja Caf, Maja Topole, Jiří Woitsch

PRIJAVA NA KONFERENCO