Dediščinjenje avtorskih grafitov in street arta

V prispevku prikažem[1], v katerih primerih in na kakšne načine so (lahko) avtorski grafiti (konstruirani kot) kulturna dediščina. Najprej analiziram,…

Akrobatika izjavljalnih položajev: Vmešavanje nepooblaščenih v utečene procese dediščinjenja

Doktrina kritičnih dediščinskih študij temelji na podmeni, da kulturna dediščina sama po sebi ne obstaja, obstaja pa hegemonski, pooblaščeni diskurz…

»Ako naše mlade fante pojoče poslušamo, kaj slišimo?« Lokalno in nacionalno v ljudskih/narodnih/folklornih pesmih Goriških brd

Ko se neka kulturna praksa začne interpretirati kot dediščina v najširšem pomenu besede, torej ko se prepozna kot vredna usmerjenih…

»Spomeniška drama« na periferiji Kitajske: Težavna dediščina kot posledica prepletenih mobilnosti med Japonsko in Kitajsko

Eden izmed pomembnih uvidov kritičnih dediščinskih študij je razumevanje dediščine kot vedno znova oporekane. Vsak dogodek, vsaka »preteklost«, še tako…

Hoditi z mejami: Med pozabo, spominom in zgodovino koroških grap

Hoja se zdi tako banalna, samoumevna in obče človeška aktivnost, da ji največkrat ne pripisujemo velike pozornosti.[1] Hodimo, da nekam…

Odrazi jezikovnega stika v narečnem besedotvorju

Zdi se, da jezikovni stik vedno povzroča spremembe. Zgodovina ne beleži primerov jezikovnih skupnosti, ki bi se stikale, še manj…

Dediščinjenje Trianonske pogodbe

Dvajseto stoletje je bilo stoletje razmaha dediščinskih organizacij, etiketiranja in označevanja “dediščin”, katalogiziranja ter uvrščanja na sezname in liste. V…

Terasirana pokrajina sredozemskih planot

Kmetijske terase so med najbolj prepoznavnimi pokrajinskimi prvinami, ki jih je človek oblikoval postopno, ko se je prilagajal naravnim razmeram…

Odstranjevanje spomenikov: diskusije in argumenti skozi prizmo dediščinjenja

Leto 2020 lahko v več ozirih štejemo za prelomno, saj so na vrhuncu pandemije covid-19 svet dodobra pretresli še nemiri,…

Živeti s Šavrinko

Ko sva septembrskega večera leta 1994 v Škofijah srečali gospo Tonino Vidali, ki je v medvojnem času hodila v osrednjo…

ZADNJE
NOVICE IN
NAJAVE
Knjiga Landscape as Heritage: International Critical Perspectives
preberi več ...

Kaj je Heriskop?

Heriskop je strokovno glasilo večdisciplinarne raziskovalne skupine Dediščina na obrobjih, ki ponuja videnje dediščine onkraj neposrednega vidnega polja, izza vogalov in prek ovir. Prinaša premisleke in gradiva o dediščini in dediščinjenju, to je o procesih in praksah odbiranja in vrednotenja preteklosti za umerjanje sedanjosti in bodočnosti. V žarišču opazovanja sta tvorjenje dediščine in performativna moč dediščine na obrobjih – v manjšinskih, odročnih, jezikovnih, migrantskih, poklicnih in drugače marginaliziranih okoljih, pri čemer nas zanimajo okoliščine in pogoji, ki spodbujajo in omogočajo, da je nekaj prepoznano kot dediščina. Poleg opazovanja dediščine, prepoznane s strani pooblaščenih dediščinskih ustanov, se sprašujemo o dediščinski diglosiji in možnostih nedisciplinirane dediščine. Pri tem pogled ni usmerjen v vprašanje, kaj je dediščina, temveč v to, kaj dediščina počne. Tovrstno razgaljanje procesov tvorjenja dediščine nima cilja, marveč le smer – izrisovanje zemljevidov in osvetljevanje gradientov dediščinskih labirintov.

Vas tematika zanima?

Prijavite se na naše spletne novice in bodite obveščeni o novih objavah