Živeti z dediščino

Živeti z dediščino

Hiše, v katerih živimo, predmeti, ki jih vsakodnevno uporabljamo, ali recepti, po katerih kuhamo, sami po sebi niso dediščina. Dediščina postanejo, ko jih prepoznamo kot dediščino, kar narekuje vrsto vprašanj, odgovori nanja pa niso samoumevni. Zakaj določena stavba postane dediščina, kdo se tako odloči, na podlagi katerih kriterijev in premislekov ter kaj pomeni živeti z dediščino, so vprašanja, ki odpirajo pot raziskovalnim nalogam tega tematskega sklopa. Morda imajo stanovalci in strokovnjaki, ki želijo hišo zaščititi, povsem različna estetska merila, želje in strahove. Ta nikoli dokončani dialog pa ima lahko v hitrem vsakdanjiku enaindvajsetega stoletja nepredvidljive izide. Čeprav je prilaščanje preteklosti občečloveško, se zdi, da so v današnjem času posamezniki in skupnosti toliko bolj poklicani k ponovni oživitvi, ohranjanju in izražanju kulturnih posebnosti, s katerimi naj bi izgubili stik in ki se jih označuje kot dediščino. Takšna dediščina se lahko uporablja v gospodarske namene, za samopredstavitev ali (ponovno) pridobitev vidnosti v družbi, za občutenje pripadnosti, a tudi za izključevanje. Kako vključeni, izključeni, pozabljeni ali nevidni akterji živijo z dediščino, kako jo preoblikujejo ali so preoblikovani, so vprašanja, ki tvorijo osrednjo raziskovalno os tega tematskega sklopa.

Mediteranska dieta: med zdravjem, dediščino in trajnostjo

Hrana in načini prehranjevanja so, kot so ugotovili številni avtorji in avtorice (gl. npr. Brulotte in Di Giovine 2014; Ledinek Lozej in Šrimpf Vendramin 2020), pogosto dovzetni za dediščinjenje, in…
preberi več


04. 03. 2024 0

Ribe in dediščina – primer ciplja in gojenega brancina v severovzhodnem Jadranu

Riba ni zgolj primerek morskega vretenčarja, ki za velik del človeštva predstavlja ključen prehrambni vir. Lahko je tudi pokazatelj, kako dediščina kot posebna vrsta imaginarija izpričuje družbene, kulturne, politične in…
preberi več


16. 02. 2024 0

Mohant, trnič in tolminc: Dediščina planinskega sirarstva?

En divji mož se ga je napil, tako da so ga lahko zvezali. Prosil jih je, naj ga spustijo, in da jim pove, kaj se lahko naredi iz mleka. Pokazal…
preberi več


04. 08. 2023 0

Dediščinjenje avtorskih grafitov in street arta

V prispevku prikažem[1], v katerih primerih in na kakšne načine so (lahko) avtorski grafiti (konstruirani kot) kulturna dediščina. Najprej analiziram, kako v tujini in pri nas obravnavamo različne apolitične estetske…
preberi več


15. 06. 2022 0

Akrobatika izjavljalnih položajev: Vmešavanje nepooblaščenih v utečene procese dediščinjenja

Doktrina kritičnih dediščinskih študij temelji na podmeni, da kulturna dediščina sama po sebi ne obstaja, obstaja pa hegemonski, pooblaščeni diskurz o njej. Ta »vzpostavlja in legitimira, kaj dediščina je, ter…
preberi več


04. 04. 2022 0

Živeti s Šavrinko

Ko sva septembrskega večera leta 1994 v Škofijah srečali gospo Tonino Vidali, ki je v medvojnem času hodila v osrednjo Istro po jajca, in skoraj pred dvajsetimi leti posneli prvi…
preberi več


18. 09. 2020 0