Dediščina v mobilnem svetu

Dediščina v mobilnem svetu

Tematski sklop Dediščina v mobilnem svetu postavlja v središče mobilnost in se sprašuje, kakšno dediščino ustvarjajo sodobne migracije ter kaj takšna dediščina sporoča. Izpostavlja večplastne obstoječe in porajajoče se povezave med nacionalnim, globalnim in lokalnim na področju dediščinjenja in spomina. Osredotoča se na dinamike reprezentacij preteklosti in sedanjosti, ki so povezane z migracijami posameznikov in skupin kot tudi z mobilnostjo predmetov in idej. Zanimajo nas primeri snovne in nesnovne dediščine, ki so posledica migracij (npr. umetniška dela migrantskih umetnikov, ohranjanje in spreminjanje folklore, nastanek hibridnih jedi itd.) ali pa so prizorišča s posebnim pomenom za posameznike in skupine z migracijsko izkušnjo (npr. restavracije, železniške postaje, tovarne, mestne četrti, parki, nogometni stadioni). S tega vidika so posebej zanimiva urbana središča, ki delujejo kot katalizatorji hibridnih oblik. Lokacije, ki so se vzpostavile skozi migracijo ali pa jih ta pomembno označuje, lahko skozi čas postanejo zaščitni znak določenega dela mesta ali določene skupine prebivalcev in pomemben vidik skupne preteklosti. Kot takšne jih danes vse bolj prepoznavajo mnoge turistične, muzejske, spomeniškovarstvene in skupnostne pobude ter ustanove bodisi z vključevanjem manjšinskega pogleda v obstoječe narative ali pa z oblikovanjem novih narativ o prispevku migrantskih populacij k t. i. nacionalni dediščini. Dediščinjenje je vse bolj prepoznano kot orodje boja za politično emancipacijo podrejenih skupin, zato je raziskovanje prepleta dediščinjenja in migracij še posebej aktualno.

Dediščina v gibanju

Razmislek o dediščinjenju hrane med afganistanskimi begunci v Albaniji ter njihovimi »gostitelji« »Eva, vprašaj ljudi, zakaj sploh hodijo v gostilne na afganistansko hrano, ki je za nas draga, ko pa…
preberi več


11. 07. 2024 0

Proti-arhiv: Razmišljanja o (ne)možnosti migrantske dediščine

Besedilo, ki je v celoti dostopno na Heriskopu v angleščini, razmišlja o ideji proti-arhiva kot orodju odmika od struktur moči. Čeprav naša razmišljanja temeljijo na specifičnem etnografskem delu, povezanim z…
preberi več


03. 07. 2024 0

To go to Togo

Težka dediščina Toga v odnosu do nemške kolonialne preteklosti.


10. 01. 2023 0

»Spomeniška drama« na periferiji Kitajske: Težavna dediščina kot posledica prepletenih mobilnosti med Japonsko in Kitajsko

Eden izmed pomembnih uvidov kritičnih dediščinskih študij je razumevanje dediščine kot vedno znova oporekane. Vsak dogodek, vsaka »preteklost«, še tako daljna, nima zgolj ene interpretacije, ene »zgodbe«, temveč mnoštvo alternativnih…
preberi več


13. 12. 2021 0

Odstranjevanje spomenikov: diskusije in argumenti skozi prizmo dediščinjenja

Leto 2020 lahko v več ozirih štejemo za prelomno, saj so na vrhuncu pandemije covid-19 svet dodobra pretresli še nemiri, usmerjeni proti rasizmu, znani po sloganu “Življenja temnopoltih štejejo” (Black…
preberi več


18. 09. 2020 0