Mediteranska dieta: med zdravjem, dediščino in trajnostjo

Hrana in načini prehranjevanja so, kot so ugotovili številni avtorji in avtorice (gl. npr. Brulotte in Di Giovine 2014; Ledinek Lozej in Šrimpf Vendramin 2020), pogosto dovzetni za dediščinjenje, in sicer predvsem zaradi povezovalne vloge hrane v skupnosti ter identifikacijskega in afektivnega potenciala. Prav zato sem svoje raziskovalno usposabljanje na Univerzi Ramon LLull v Barceloni…
Read more


04. 03. 2024 0