Dediščina na spreminjajočih se čezmejnih območjih

Dediščina na spreminjajočih se čezmejnih območjih

Spreminjanje meja in državnih ureditev kroji življenja številnih ljudi in skupnosti, na čezmejnih območjih pa so ti procesi še bolj dinamični. Prav lahko se namreč zgodi, da človek vse svoje življenje preživi v isti hiši in vendar ob tem zamenja štiri države. V obmejnih območjih se dominantne politike in mehanizmi namreč stikajo, soočajo in prehajajo, obenem pa ti vmesni prostori delujejo tudi s svojimi lastnimi dinamikami. Pogled, usmerjen v dinamična obmejna območja, niansira pomembne procese in analizira sorodnosti in razlike med njimi. Na zunaj najbolj opazni in prepoznavni so prav procesi oblikovanja dediščine posameznih narodnih, etničnih, jezikovnih, verskih idr. skupnosti. V sklopu Dediščina na spreminjajočih se čezmejnih območjih nas zanimajo prav te raznolike in dinamične prakse spominjanja in tvorjenja dediščine, pri tem pa posvečamo posebno pozornost rabam tradicij in preteklosti v konstrukcijah meja in mejnosti ter njihovemu pomenu za samorazumevanje in samopredstavljanje obmejnih skupnosti. Pod drobnogled postavljamo možnosti in ovire čezmejnih prostorov v dediščinskih procesih in analiziramo izzive in potenciale transnacionalnega dediščinjenja. Dediščinjenje namreč omogoča tako utrjevanje ločnic kot tudi preobrazbo razdiralnih mejnih območij v prostore srečevanj.

»Ako naše mlade fante pojoče poslušamo, kaj slišimo?« Lokalno in nacionalno v ljudskih/narodnih/folklornih pesmih Goriških brd

Ko se neka kulturna praksa začne interpretirati kot dediščina v najširšem pomenu besede, torej ko se prepozna kot vredna usmerjenih naporov, da se jo ohrani zanamcem, se s tem vzpostavi…
preberi več


08. 03. 2022 0

Hoditi z mejami: Med pozabo, spominom in zgodovino koroških grap

Hoja se zdi tako banalna, samoumevna in obče človeška aktivnost, da ji največkrat ne pripisujemo velike pozornosti.[1] Hodimo, da nekam pridemo. In vendar se med tu in tam ulovijo misli,…
preberi več


14. 04. 2021 0

Dediščinjenje Trianonske pogodbe

Dvajseto stoletje je bilo stoletje razmaha dediščinskih organizacij, etiketiranja in označevanja “dediščin”, katalogiziranja ter uvrščanja na sezname in liste. V to razširjeno zanimanje za preteklost je bilo znotraj avtoriziranega dediščinskega…
preberi več


18. 09. 2020 0