O nas

O nas

Heriskop je strokovno glasilo večdisciplinarne raziskovalne skupine Dediščina na obrobjih, ki ponuja videnje dediščine onkraj neposrednega vidnega polja, izza vogalov in prek ovir. Prinaša premisleke in gradiva o dediščini in dediščinjenju, to je o procesih in praksah odbiranja in vrednotenja preteklosti za umerjanje sedanjosti in bodočnosti. V žarišču opazovanja sta tvorjenje dediščine in performativna moč dediščine na obrobjih – v manjšinskih, odročnih, jezikovnih, migrantskih, poklicnih in drugače marginaliziranih okoljih, pri čemer nas zanimajo okoliščine in pogoji, ki spodbujajo in omogočajo, da je nekaj prepoznano kot dediščina. Poleg opazovanja dediščine, prepoznane s strani pooblaščenih dediščinskih ustanov, se sprašujemo o dediščinski diglosiji in možnostih nedisciplinirane dediščine. Pri tem pogled ni usmerjen v vprašanje, kaj je dediščina, temveč v to, kaj dediščina počne. Tovrstno razgaljanje procesov tvorjenja dediščine nima cilja, marveč le smer – izrisovanje zemljevidov in osvetljevanje gradientov dediščinskih labirintov.

Kdo smo?

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Nekdanji sodelavci

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

Naši projekti