Month: June 2022

Izid znanstvene monografije Glasovne in naglasne značilnosti terskega narečja

Pri Založbi ZRC je izšla znanstvena monografija Janoša Ježovnika z naslovom Glasovne in naglasne značilnosti terskega narečja. Knjiga prinaša arealno analizo glasovnih in naglasnih značilnosti terskega narečja slovenščine, ki se govori na zahodu Beneške Slovenije. Bogato narečno gradivo prej slabo raziskanega narečja vključuje besedje različnih besednih vrst in pregibnostnih vzorcev, zbrano pa je bilo med…
Read more


21. 06. 2022 0

Po ulicah dediščine Nove Gorice

Kako in zakaj dediščiniti v mladem mestu? Kolikšna je časovna distanca, ki je potrebna, da se kritično ovrednoti začetke in razvoj novega mesta? Ta vprašanja so se odpirala, ko smo se ob silhueti kromberškega gradu in cerkve svete Trojice skozi industrijsko cono, mimo nekdanjih velikih tovarn, ponosa Nove Gorice, zapeljali na Kidričevo cesto. Na slavno…
Read more


20. 06. 2022 0

Dediščinjenje avtorskih grafitov in street arta

V prispevku prikažem[1], v katerih primerih in na kakšne načine so (lahko) avtorski grafiti (konstruirani kot) kulturna dediščina. Najprej analiziram, kako v tujini in pri nas obravnavamo različne apolitične estetske grafite in street art, ko se pojavijo v javnem prostoru in na stavbah, ki so varovane kot kulturna dediščina. Med drugim pišem o 5Pointz v…
Read more


15. 06. 2022 0

Nastopno predavanje dr. Martine Bofulin

Martina Bofulin, članica programske skupine Dediščina na obrobjih, je 18. maja izvedla nastopno predavanje za izvolitev v naziv docentke na področju antropologije na Podiplomski šoli ZRC SAZU. Predstavila je predavanje “STRAUSS OB REKI OU: IZSELJEVANJE IN LOKALNI RAZVOJ NA VZHODU KITAJSKE” pred komisijo v sestavi izr. prof. dr Duške Kneževič Hočevar, višje znastvene sodelavke, doc. dr.…
Read more


07. 06. 2022 0

Mednarodna konferenca »Prostori in lokacije migracij«

ISIM ZRC SAZU je bil eden od soorganizatorjev mednarodne konference »Prostori in lokacije migracij«, ki se je odvila na univerzi na Dunaju med 12. in 13. majem 2022. Prvi del trodelne konference je bil namenjen premisleku o zdravorazumskih konceptih, ki so pogosto v jedru migracijskih raziskav in pretresanju učinkov znanstvene produkcije v sami konstrukciji »migracij«,…
Read more


07. 06. 2022 0