Izid znanstvene monografije Glasovne in naglasne značilnosti terskega narečja

Izid znanstvene monografije Glasovne in naglasne značilnosti terskega narečja

Pri Založbi ZRC je izšla znanstvena monografija Janoša Ježovnika z naslovom Glasovne in naglasne značilnosti terskega narečja. Knjiga prinaša arealno analizo glasovnih in naglasnih značilnosti terskega narečja slovenščine, ki se govori na zahodu Beneške Slovenije. Bogato narečno gradivo prej slabo raziskanega narečja vključuje besedje različnih besednih vrst in pregibnostnih vzorcev, zbrano pa je bilo med letoma 2014 in 2018 s terensko raziskavo v desetih krajih: Ter/Pradielis, Zavarh/Villanova delle Grotte, Viškorša/Monteaperta, Tipana/Taipana, Plestišča/Platischis, Porčinj/Porzus, Prosnid/Prossenicco, Čanebola/Canebola, Mažerole/Masarolis in Breginj. Avtor skozi analizo zbranega gradiva podaja interpretacijo razvoja naglasnih in glasovnih prvin v narečnih govorih od izhodiščnega splošnoslovenskega do današnjega stanja ter na podlagi tega identificira relevantne značilnosti za notranjo členitev narečja.