Author: Janoš Ježovnik

Izid znanstvene monografije Glasovne in naglasne značilnosti terskega narečja

Pri Založbi ZRC je izšla znanstvena monografija Janoša Ježovnika z naslovom Glasovne in naglasne značilnosti terskega narečja. Knjiga prinaša arealno analizo glasovnih in naglasnih značilnosti terskega narečja slovenščine, ki se govori na zahodu Beneške Slovenije. Bogato narečno gradivo prej slabo raziskanega narečja vključuje besedje različnih besednih vrst in pregibnostnih vzorcev, zbrano pa je bilo med…
Read more


21. 06. 2022 0

Predstavitev portala Franček

V torek, 14. 9., je v Atriju ZRC SAZU potekala uradna predstavitev novega slovenskega jezikovnega portala za mlade, ki nosi ime Franček. Portal so v okviru projekta Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (2017–2021), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad, pripravili sodelavci Inštitut za slovenski…
Read more


15. 09. 2021 0

Posvet Manjšine med standardnim jezikom in narečji

V Špetru (San Pietro al Natisone, San Pieri), neuradnem središču Nadiških dolin, je v petek, 3. 9. 2021, potekal posvet Manjšine med standardnim jezikom in narečji/Minoranze tra lingua standard e dialetti v organizaciji Inštituta za slovensko kulturo. Kot del dejavnosti ob 20. obletnici državnega zakona za zaščito jezikovnih manjšin iz leta 1999 je posvet spremljal…
Read more


08. 09. 2021 0

Odrazi jezikovnega stika v narečnem besedotvorju

Zdi se, da jezikovni stik vedno povzroča spremembe. Zgodovina ne beleži primerov jezikovnih skupnosti, ki bi se stikale, še manj prepletale, pa stik ne bi vplival na njihove jezike Hickey 2010: 7 Tersko narečje, najzahodnejše narečje slovenščine, se uvršča med narečja primorske narečne skupine. Govori se v dolinah reke Ter in njenih pritokov v zahodnem…
Read more


18. 09. 2020 0

Martina Bofulin glavna govorka na semantični delavnici projekta PAGODE

Oddelek za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je med 9. in 10. julijem 2020 v okviru projekta PAGODE organiziral spletno semantično delavnico, ki jo je z glavnim predavanjem otvorila Martina Bofulin. Namen virtualne delavnice, pri kateri so svojimi prispevki sodelovali govorniki iz Italije, Grčije, Nizozemske, Belgije, Srbije in Slovenije, je bil pripraviti skupna…
Read more


18. 08. 2020 0

Konferenca Sacred Journeys

Univerza na Primorskem in Univerza v Indiani sta med 29. junijem in 3. julijem 2020 organizirali 7. mednarodno konferenco na temo romanj in turizma z naslovom Sacred Journeys. Zavoljo okoliščin smo udeleženci namesto v Piranu pet juter, popoldnevov ali večerov – odvisno od časovnega pasu – preživeli pred računalniškimi zasloni in z različnih vidikov osvetlili…
Read more


18. 07. 2020 0

Okrogla miza Benečija, tako blizu in tako daleč

Programska skupina Dediščina na obrobjih je v sodelovanju z Inštitutom za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU 22. januarja 2020 v Atriju ZRC v Ljubljani organizirala okroglo mizo z naslovom Benečija, tako blizu in tako daleč. Dogodek je navdihnil film režiserja Gregorja Božiča Zgodbe iz kostanjevih gozdov, ki se dogaja na območju Nadiških dolin v…
Read more


24. 01. 2020 0

Mednarodna konferenca Dediščina prehrane na stičišču Alp in Jadrana

Oljke in kislo zelje, ribe in klobase, vino in mleko – težko si je zamisliti, da bi se našteto znašlo skupaj na mizi. Naravnogeografska pestrost in zgodovinska prehodnost območja med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami sta botrovali razlikam in podobnostim v prehranskih sestavinah, načinih prehranjevanja, simbolnih in obrednih razsežnostih ter dediščinjenju prehranskih prvin. ZRC SAZU…
Read more


30. 10. 2019 0