Martina Bofulin glavna govorka na semantični delavnici projekta PAGODE

Martina Bofulin glavna govorka na semantični delavnici projekta PAGODE

Oddelek za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je med 9. in 10. julijem 2020 v okviru projekta PAGODE organiziral spletno semantično delavnico, ki jo je z glavnim predavanjem otvorila Martina Bofulin. Namen virtualne delavnice, pri kateri so svojimi prispevki sodelovali govorniki iz Italije, Grčije, Nizozemske, Belgije, Srbije in Slovenije, je bil pripraviti skupna izhodišča za kuriranje kitajske dediščine v digitalni knjižnici Europeana. Prvi dan konference je bil namenjen različnim vidikom kitajske dediščine, ki jo je moč najti v Evropi, medtem ko je bil drugi dan posvečen kuriranju metapodatkov kitajske dediščine v omenjeni digitalni knjižnici. Projekt PAGODE je namreč namenjen podpori evropskim kulturnim ustanovam pri zbiranju, kuriranju in predstavljanju kitajske dediščine v Evropi. Prav tako si z izboljšanjem uporabniške izkušnje in večjo vključenostjo uporabnikov prizadeva javnosti približati kitajsko dediščino, vključeno v digitalni knjižnici Europeana.

Martina je v svojem predavanju z naslovom Heritage from the Margins: Discovering the Legacies of Chinese Migration (Dediščina z obrobij: odkrivanje zapuščin kitajskih migracij) je izpostavila dediščinjenje migracij tako v krajih izvora kot krajih naselitev. V predavanju, osredotočenem na kitajske migrante, je predstavila različne primere in pristope k dediščini ter osvetlila zelo različne cilje dediščinjenja, odvisne od ekonomskega in političnega konteksta kraja dediščinjenja. Pomemben poudarek predavanja je bil namenjen pomanjkanju dela na ustvarjanju povezav med kontinenti in lokacijami, namenjenem preseganju nacionalnega v dediščinjenju in dualnega razumevanja migracij (izseljevanje v nasprotju s priseljevanjem). Martina je za projekt PAGODE na to temo prispevala tudi blogovski zapis.