Konferenca Sacred Journeys

Konferenca Sacred Journeys

Univerza na Primorskem in Univerza v Indiani sta med 29. junijem in 3. julijem 2020 organizirali 7. mednarodno konferenco na temo romanj in turizma z naslovom Sacred Journeys.

Zavoljo okoliščin smo udeleženci namesto v Piranu pet juter, popoldnevov ali večerov – odvisno od časovnega pasu – preživeli pred računalniškimi zasloni in z različnih vidikov osvetlili pretekle in sodobne romarske prakse. Špela Ledinek Lozej in Nataša Rogelja Caf sva v referatu Camino as Sacred Journey? Some Reflections from Slovenia predstavili odmeve preteklih romanj v Kompostelo (Santiago de Compostela) v Galiciji v Španiji v zgodovinskih virih, ljudskih pesmih, literaturi in upodabljajoči umetnosti kot tudi recentno oživljanje romanj, tako v Galicijo kot po poteh svetega Jakoba v Sloveniji.

Program konference