Mednarodna konferenca Dediščina prehrane na stičišču Alp in Jadrana

Mednarodna konferenca Dediščina prehrane na stičišču Alp in Jadrana

Oljke in kislo zelje, ribe in klobase, vino in mleko – težko si je zamisliti, da bi se našteto znašlo skupaj na mizi. Naravnogeografska pestrost in zgodovinska prehodnost območja med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami sta botrovali razlikam in podobnostim v prehranskih sestavinah, načinih prehranjevanja, simbolnih in obrednih razsežnostih ter dediščinjenju prehranskih prvin.

ZRC SAZU in Univerza v Vidmu sta 24. oktobra 2019 v okviru programa Dediščina na obrobjih ter projektov CIBALP in AlpFoodway v Vidmu organizirala mednarodno konferenco Dediščina prehrane na stičišču Alp in Jadrana, na kateri smo referate predstavili programski sodelavci Špela Ledinek Lozej (AlpFoodway – Interdisciplinarni, transnacionalni in participativni pristop k dediščini alpske prehrane), Primož Pipan (Prenos znanja v prehrani in kulinariki – primer turistične kmetije Butul v slovenski Istri), Nataša Rogelja Caf (Ribe na krožniku slovenskega naroda: Dediščine, politike, ekonomije in prakse posameznikov) in Maja Topole (Kraški šetraj (Satureja montana) v gastronomiji na Krasu). Program konference je dostopen tu.