Predstavitev portala Franček

Predstavitev portala Franček

V torek, 14. 9., je v Atriju ZRC SAZU potekala uradna predstavitev novega slovenskega jezikovnega portala za mlade, ki nosi ime Franček. Portal so v okviru projekta Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika (2017–2021), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad, pripravili sodelavci Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Namen portala Franček je osnovnošolcem in srednješolcem v pregledni in razumljivi obliki ponuditi različne jezikovne podatke. Uporabnik lahko izbira med tremi tipi prikaza, prilagojenimi trem starostnim skupinam, in sicer učencem od 1. do 5. razreda ter od 6. do 9. razreda osnove šole ter srednješolcem. Podatki so razdeljeni v tako imenovane razdelke, ki jih uvajajo vprašanja, kakršna bi otroci zastavili učitelju ali staršem, npr.: “Kaj pomeni ta beseda?” ali “Kako izgovorim to besedo?” Razdelke je s sličicami opremil znani slovenski ilustrator Jaka Vukotič.

Franček, kot ga vidijo najmlajši uporabniki.

Najmlajšim uporabnikom so na voljo razlage pomenov besed, opremljene s slikovnim gradivom, in njihove sopomenke, podučijo se lahko o pregibanju besed in poslušajo, kako se besede izgovorijo. Pri skoraj vseh besedah na Frančku je na voljo posnetek sintetiziranega izgovora (besede izgovarjata Frančkova robota Renato in Nadja), približno 3600 besed pa je opremljenih tudi s posnetkom izgovora naravnega govorca slovenščine. Dva tisoč besed iz osnovnega besedišča so sodelavci opisali v Šolskem slovarju slovenskega jezika, prvem znanstveno zasnovanem šolskem slovarju slovenščine, ki je integriran v portal. Na drugi in tretji starostni stopnji se prvim štirim razdelkom pridružujejo še štirje. Ti prinašajo podatke o tem, v katerih frazemih se neka beseda pojavlja, kako se uporablja v narečjih, kakšen je njen izvor in kako se je uporabljala v preteklosti.

Franček za malo starejše …
… in še starejše.

Portal med drugim vsebuje tudi podstran Kje je kaj v slovnici?, na kateri so pregledno predstavljene slovnične vsebine, povzete po slovnicah za osnovno in srednjo šolo Kratkoslovnica in Slovnica na kvadrat avtorja Kozme Ahačiča; do obeh lahko uporabniki dostopajo preko povezav ob povzetkih. Učiteljem sta na voljo tudi Jezikovna svetovalnica za učitelje, v kateri bodo sodelavci inštituta odgovarjali na vprašanja, s katerimi se srečujejo pri pouku slovenščine, in Črkozmed, orodje za avtomatsko generiranje delovnih listov.

Frančka spremlja tudi igra za pametne naprave Besedoboj, na voljo za naprave z operacijskima sistemoma Android ali iOS. V njej se igralci v poznavanju besed pomerijo z znanimi slovenskimi pisci in piskami Francetom Prešernom, Ivanom Cankerjem, Valentinom Vodnikom, Lili Novy, Zofko Kveder in Srečkom Kosovelom.

Portal so predstavili predstojnik inštituta dr. Kozma Ahačič, dr. Andrej Perdih, dr. Janoš Ježovnik, dr. Nina Ledinek, dr. Špela Petric Žižić in dr. Nataša Jakop ob povezovanju dr. Borisa Kerna. Posnetek predstavitve je objavljen na YouTubu.