Virtualna razstava »Obalne spremembe«

Virtualna razstava »Obalne spremembe«

Virtualna razstava »Obalne spremembe« je rezultat triletnega mednarodnega raziskovalnega projekta, financiranega s strani EQUIP programa, finančne platforma za evropsko-indijske projekte, ki jo v Sloveniji koordinira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. Projekt, tako kot tudi razstava,  obravnava obalne spremembe in vpliv sprememb na prebivalce obalnih območij, predvsem ribiče, in sicer skozi sintezo perspektiv iz Indije in Evrope. V projekt je vključenih pet držav (Norveška, Anglija, Slovenija in dve indijski državi Tamil Nadu in Maharastra) in  šest raziskovalnih inštitucij, med njimi tudi ZRC SAZU, ki je prevzel vlogo nacionalnega koordinatorja projekta, vlogo vodje delovnega paketa vezanega na dediščino in dediščinjenje obalnih prostorov kot tudi vlogo organizatorja razstave, kjer dve članici programske skupine »Dediščina na obrobjih« dr. Nataša Rogelja Caf in dr. Martina Bofulin nastopata kot kuratorki razstave.

Razstava je bila uradno odprta dne 26. 6. 2021 v okviru dogodka »MARE 2021 Policy Day« v Amsterdamu, ki je bil v letošnjem letu posvečen dediščini obalnih prostorov.