Jezik v rabi – raba jezika

Jezik v rabi – raba jezika

Tematski sklop Jezik v rabi – raba jezika obravnava družbene in jezikovne procese, jezik kot tak ter individualne in kolektivne jezikovne prakse kot predmet dediščinjenja v manjšinskih skupnostih in hkrati aktiven dejavnik v tem procesu. Jezik nam pri tem ne pomeni (le) knjižnega jezika, temveč vse geografske ali družbene jezikovne različice, idiome. Jezikovna raznolikost, naj gre za večjezičnost ali jezikovno variantnost znotraj enega jezika, je potencialna nesnovna dediščina skupnosti, od lokalnih, preko narodnih, državnih do naddržavnih. V preteklih procesih izgradnje narodov je bila jezikovna raznolikost pogosto zanikana, zatirana in utišana, še danes pa ostaja predmet ideološko motiviranih, v različnih okoljih pogosto nasprotujočih si posplošitev. V tematskem sklopu o jeziku kritično preučujemo in vrednotimo jezikovne prakse v odnosu do prevlade jezikovnih standardov ter poskušamo kritično ovrednotiti vlogo jezika pri dediščinjenju. Prizadevamo si zaznati, razumeti in opisati morebitne pojave opuščanja jezika ter jih v sodelovanju z govorci ublažiti.

Narečno izrazje za koruzo in z njo povezana opravila

Koruza pride v naše kraje Koruza je vrsta žita, ena od poljščin, ki so jo pripeljali iz Amerike v Evropo, natančneje: v Španijo konec 15. stoletja. Na Slovensko je koruza prišla…
preberi več


19. 07. 2023 0

Po sledeh jezikovne dediščine

Novembra 2015 se je v Registru nesnovne kulturne dediščine[1] pojavil vpis enote Govori ob Čabranki in zgornji Kolpi,[2] s katerim so postali narečni govori v Sloveniji uradno prepoznani kot del…
preberi več


18. 07. 2023 0

Odrazi jezikovnega stika v narečnem besedotvorju

Zdi se, da jezikovni stik vedno povzroča spremembe. Zgodovina ne beleži primerov jezikovnih skupnosti, ki bi se stikale, še manj prepletale, pa stik ne bi vplival na njihove jezike Hickey…
preberi več


18. 09. 2020 0