Mednarodna konferenca »Religija, kulturna dediščina in družbene spremembe v Srednji in Vzhodni Evropi«

Mednarodna konferenca »Religija, kulturna dediščina in družbene spremembe v Srednji in Vzhodni Evropi«

V organizaciji Karlove univerze v Pragi, Inštituta za arheologijo in etnologijo Poljske akademije znanosti in ob podpori delovne skupine za kulturno dediščino SIEF (Working Group on Cultural Heritage and Property) je 4. in 5. julija 2022 v Varšavi potekala konferenca  »Religija, kulturna dediščina in družbene spremembe v Srednji in Vzhodni Evropi«.

Poleg uvodnih predavanj Cristine Clopot o dediščinjenju religije v Romuniji in Ewe Klekot o sodobnih tokovih muzealizacije krščanske umetnosti na Poljskem so bili predstavljeni raznoliki primeri procesov preoblikovanj religiozne dediščine, spreminjanja religijskih ter duhovnih praks, tako krščanskih kot poganskih, ter drugih sodobnih fenomenov, povezanih s široko razumljenimi religioznimi ali duhovnimi vsebinami.

Vodja programske skupine »Dediščina na obrobjih« Špela Ledinek Lozej je na konferenci predstavila referat »Reflections on the “Caminoization” in Slovenia«, ki sta ga pripravili skupaj z Natašo Rogelja Caf,  Marjeta Pisk pa se je posvetila razmahu jasličarstva na Slovenskem kot obliki dediščinjenja in produkcije lokalnosti.