Author: Ana Reberc

Rabe črnske preteklosti v Združenih državah Amerike

Raziskovanje rab preteklosti v Združenih državah Amerike (naprej ZDA) je vse prej kot enostavno početje, saj so sodoločene s procesi, ki segajo v predkolonialni, kolonialni in imperialistični kontekst družbe, dediščina [heritage] pa se pomensko bolj veže na korenine [roots], rodovnik, kot gradnjo nacije. Ne samo, da se gibljemo na neevropskem terenu, v katerega se svojevrstno…
Read more


11. 12. 2023 0

To go to Togo

Težka dediščina Toga v odnosu do nemške kolonialne preteklosti.


10. 01. 2023 0