Proti-arhiv: Razmišljanja o (ne)možnosti migrantske dediščine

Proti-arhiv: Razmišljanja o (ne)možnosti migrantske dediščine

Besedilo, ki je v celoti dostopno na Heriskopu v angleščini, razmišlja o ideji proti-arhiva kot orodju odmika od struktur moči. Čeprav naša razmišljanja temeljijo na specifičnem etnografskem delu, povezanim z balkansko migrantsko potjo, bi lahko pojem proti-arhiva razmišljali širše in v ospredje postavili vprašanja, povezana z (ne)možnostjo neraziskane, pozabljene, nevidne, subverzivne ali nemogoče migrantske dediščine.