Kritično preučevanje dediščine: Srednjeevropske perspektive

Kritično preučevanje dediščine: Srednjeevropske perspektive

Po ustanovitvi Združenja za kritično preučevanje dediščine (Association of Critical Heritage Studies, ACHS) v prvem desetletju 21. stoletja so se vzpostavile različne lokalne ali tematske mreže, ki so spodbujale nove načine obravnavanja dediščine. Srednja Evropa in srednjeevropske specifike so bile v teh razpravah zapostavljene. Konferenca Kritično preučevanje dediščine: Srednjeevropske perspektive (Critical Heritage Studies: Central European Perspectives), ki jo je med 5. in 6. oktobrom 2022 organiziral Inštitut za etnologijo Češke akademije znanosti (Etnologický ústav Akademie věd České republiky), je imela dva cilja: prvič, razmisliti o (kritičnih) obravnavah dediščine v regiji in identificirati skupne teme (marginalizacija, vpliv svetovnih vojn, spreminjanje meja, razseljevanje ljudi, (post)socializem); in, drugič, spodbuditi razpravo o tem, kako lahko srednjeevropske perspektive obogatijo mednarodno debato o dediščini in dediščinjenju. Vabljeni predavatelj, David Charles Harvey, je orisal vzajemna razmerja med koncepti dediščinakrajinanarod in odprl razpravo o alternativnih narativih. Sledile so predstavitve raziskovalnih vprašanj in študij primerov iz Bolgarije, Bosne, Češke, Litve, Nemčije, Slovaške in Slovenije. Špela Ledinek Lozej in Nataša Rogelja Caf sta predstavili tematike in aktivnosti, ki jih naslavljamo sodelavci programa Dediščina na obrobjih.

Predavanje Špele Ledinek Lozej in Nataše Rogelja Caf v Vili Lanna. Fotografija: Jaroslav Otčenášek
Fotografija: Jaroslav Otčenášek