AlpTextyles (2022–2025)

Uncategorized

AlpTextyles (2022–2025)

Sodelujoči: Špela Ledinek Lozej

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (Interreg VIb, Alpsko območje).

Več o projektu