Mobilnostna revščina v Republiki Sloveniji (2022–2024)

Uncategorized

Mobilnostna revščina v Republiki Sloveniji (2022–2024)

Sodelujoči: Primož Pipan

Projekt sofinancirajo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo.

Več o projektu