2021 SIEF kongres – Kršiti pravila

2021 SIEF kongres – Kršiti pravila

Na letošnjem kongresu Mednarodnega združenja za etnologijo in folkloristiko (SIEF), ki je v celoti potekal v spletni obliki, se je zbralo več kot 1000 delegatov. Ti so sodelovali prek dveh platform, Zoom in Whova, ter se udeležili sestankov delovnih skupin, panelov in inovativnih delavnic – npr. panela Simbiotsko življenje: Človeško-mikrobiološke relacije v vsakdanjem življenju z delavnico o fermentaciji sira in pečenju kruha iz drožmi. Številni paneli, vključno s tistimi o dediščinjenju, so naglasili temo kongresa – pravila in njihovo kršenje, posebej v času kriz. 

Programska skupina Dediščina na obrobjih je sodelovala z organizacijo panela in kar tremi predstavitvami. Martina Bofulin je skupaj s Simeng Wang iz francoskega Nacionalnega Centra za znanstvene raziskave (Centre National de la Recherche Scientifique) vodila panel o Restavracijah kot prostorih vključevanja, kjer so raziskovalci iz Evrope, Južne Koreje in ZDA razpravljali o vlogah restavracij v različnih primerih migracijskih procesov. Špela Ledinek je predstavila raziskovalni prispevek Med zbirkami predmetov in muzejem zgodb: Manjšinjsko dediščinjenje v Videmski pokrajini v panelu Manjšinjski predmeti: Snovnost, tvornost in dediščina v manjšinjskih kontektstihMarjeta Pisk prispevek o jezikovni hibridnosti v slovenskih ljudskih pesmih v panelu Utišane tradicije, marginalizirani žanri in skriti viri v ustvarjanju kulturne dediščine in literarnih kanonovNataša Rogelja Caf (skupaj z Alenko Janko Spreizer) pa prispevek Zlatniki, trdi kruh ali divji časi: zgodbe ribičev o prehajanju in transformaciji meja v vzhodnem Jadranu v panelu Etnografsko raziskovanje semiotike mejnih območij – dekonstruiranje hegemon?ih diskurzov skozi transgresije na obrobjih