Razmišljanja o dediščini migracij: 32. AEMI konferenca 

Razmišljanja o dediščini migracij: 32. AEMI konferenca 

Dvaintrideseta AEMI konferenca, ki jo je gostil Museu das Migrações e das Comunidades v mestu Fafe na Portugalskem je bila osredotočena na razmisleke o vključevanju migrantov in na dolgo zgodovino preseljevanja v in iz Evrope od 19. stoletja dalje. Topogledno lahko rečemo, da so migracije pravzaprav prava dediščina Evrope. Konferenca je osvetlila različne aspekte migracij v zgodovinski in sodobni perspektivi, vključujoč migracije vezane na klimatske spremembe in prevlado nad naravnimi viri zaradi katerih mnogi zapuščajo svoje domove. Prispevki so se dotaknili recentnih problematik ukrajinskih migrantov in vloge muzejev tako pri reprezentaciji preteklih in sodobnih migracijskih topik kot tudi pri aktivnem vključevanju v aktualne družbene dogodke. Dve članici programa Dediščina na obrobjih sta predstavili svoje prispevke na konferenci. Martina Bofulin je predstavila prepletanje mobilnosti in težke dediščine v severni Kitajski, Nataša Rogelja Caf pa je predstavila kompleksno zgodbo migracij in ribištva ob današnji slovenski obali.