Biografije poti

Biografije poti

Mednarodni seminar

29. marca 2023 je bil v okviru projekta  Biografije istrskih poti: hoja in pisanje kot metodi raziskovanja obmejnih prostorov (ARRS, J6-4611) izveden mednarodni seminar z naslovom Route biographies. International seminar on walking and writing: focus on rivers. Vodja projekta Nataša Rogelja Caf je predstavila raziskovalni projekt, uvodni predstavitvi pa je sledilo vabljeno predavanje profesorja Nick Shepherd iz Univerza Aarhus iz Danske z naslovom Walking seminars – embodied research in emergent Anthropocene landscapes. Shepherdovemu predavanju je sledilo osem krajših predstavitev vezanih bodisi na metodo hoje v antropologiji, bodisi na raziskovanje rek – tako v antropološki, geografski kot tudi umetniški raziskovani praksi. Prispevke so predstavili Martina Bofulin (ISIM ZRC SAZU), Marjeta Pisk (GNI ZRC SAZU), Nataša Gregorič Bon, Liza Stančič in Urša Kanjir (IAPS ZRC SAZU), Maša Sakara Sučević (Pokrajinski muzej Koper) in Robertina Šebjanič (umetnica). Seminarju je od 30. 3. do 1. 4. 2023 sledil še tridnevni mednarodni hodinar v Istri ob dolini Dragonje in Rižane.