Raziskovalno usposabljanje na Univerzi Ramon LLull v Barceloni

Raziskovalno usposabljanje na Univerzi Ramon LLull v Barceloni

V okviru projekta »PoPMeD-SuSDeV – Populacijska medicina in trajnostni razvoj«, sofinanciranega v okviru Ukrepov Marie Skłodowska-Curie (MSCA) programa Obzorja Evropa, so se poleti in jeseni tri sodelavke Heriskopa, Martina Bofulin (vodja projekta za ZRC SAZU), Špela Ledinek Lozej in Nataša Rogelja Caf, raziskovalno usposabljale na Univerzi Ramon Llull (Barcelona, Španija). Namen projekta, ki ga vodi Octasiano Miguel Valerio Mendoza, je vzpostavitev mednarodne mreže ustanov iz Španije, Nemčije, Slovenije in Kitajske na polju zdravja, razvojne ekonomije in antropologije. Medtem ko sta se Martina Bofulin in Nataša Rogelja Caf posvetili migracijam, pa je Špela Ledinek Lozej preučila proces konceptualizacije mediteranske diete na presečišču diskurzov o zdravju, dediščini in trajnostnem razvoju.

Predavanje Nataše Rogelja Caf na Univerzi Ramon Llull. Fotografija: Špela Ledinek Lozej