Izid 3. zvezka Slovenskega lingvističnega atlasa

Izid 3. zvezka Slovenskega lingvističnega atlasa

Marca 2023 je izšel tretji zvezek Slovenskega lingvističnega atlasa – SLA (z zelo obsežno knjigo komentarjev). Pri vseh treh zvezkih (SLA1: Človek: telo, bolezni, družina iz 2011, SLA2: kmetija in SLA 3: Kmetovanje: orodje, opravila) je sodelovala tudi dialektologinja Tjaša Jakop. Novost tretjega zvezka sta prosojnici z imeni krajev ter narečno razdelitvijo, ki ju lahko polagamo na simbolne narečne karte.

Knjige komentarjev: SLA 1, 2 in 3. Fotografija: Ema Štarkl.