2023 konferenca švicarskega Združenja za študije znanosti, tehnologije in družbe v Baslu

2023 konferenca švicarskega Združenja za študije znanosti, tehnologije in družbe v Baslu

 

Od 31. avgusta do 1. septembra 2023 je švicarsko Združenja za študije znanosti, tehnologije in družbe (STS-CH) organiziralo mednarodno konferenco v Baslu. Na konferenci so bili predstavljeni metodološki in teoretični prispevki s področja STS, dogodek pa je spodbujal izmenjavo med različnimi disciplinami. Konferenca je obravnavala sledeča vprašanja. Kako različni režimi znanja oblikujejo družbeno identiteto, politično državljanstvo in kulturno dediščino? Kako se oblikujejo, predstavljajo in postavljajo pod vprašaj trditve o znanju? Katere značilnosti in mehanizmi vplivajo na njihov uspeh ali neuspeh? Kako sedanje družbene spremembe vplivajo na različne trditve o znanju in ne-znanju?

Članici programa Nataša Rogelja Caf in Špela Ledinek Lozej sta svoje delo predstavili v okviru panela “Walking Methodologies: Embodied Research in Emergent Anthropocene Landscapes”, ki sta ga vodila Nick Shepherd (Aarhus University in University of Pretoria) in Christian Ernsten (Maastricht University).