Delavnica “Global China from the ground up”, Ljubljana, 8. junij 2023

Delavnica “Global China from the ground up”, Ljubljana, 8. junij 2023

Zaradi geopolitičnih napetosti postaja vse težje razumeti, kako kitajske multinacionalke v državni in zasebni lasti upravljajo svoje razmeroma nove oblike naložb v obliki razvejanih mrež podružnic, prevzemov, skupnih podjetij in pogodbenih lokacij po vsem svetu. Martina Bofulin z ZRC SAZU in Igor Rogelja z UCL sta zato organizirala enodnevno intenzivno delavnico, ki je vključevala primere iz Evrope in širše. Osredotočila se je na medsebojni odnos med lokalnimi institucijami in kitajskimi podjetji, predvsem kako države gostiteljice in družbeni akterji skupaj s kitajskimi podjetji krmarijo med izzivi vključevanja kitajskega državnega kapitala v lokalne kontekste. Delavnico je velikodušno financiral mehanizem COST CHERN (China in Europe network).