ECOVINEGOALS – Upravljanje in dejavnosti v ekoloških vinogradih kot podlaga za pripravo pokrajinskih strategij (2020–2023)

Uncategorized

ECOVINEGOALS – Upravljanje in dejavnosti v ekoloških vinogradih kot podlaga za pripravo pokrajinskih strategij (2020–2023)

Sodelujoči: Primož Pipan, Maja Topole

Projekt financira INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION 2014–2020.

Več o projektu