Migracije in družbene spremembe v primerjalni perspektivi: primer zahodne Slovenije po drugi svetovni vojni (2020–2023)

Uncategorized

Migracije in družbene spremembe v primerjalni perspektivi: primer zahodne Slovenije po drugi svetovni vojni (2020–2023)

Sodelujoči: Špela Ledinek Lozej

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Reublike Slovenije (ARRS).

Več o projektu