Doživljanje vodnih okolij in okoljskih sprememb: antropološka študija vode v Albaniji, Srbiji in Sloveniji (2019–2022)

Uncategorized

Doživljanje vodnih okolij in okoljskih sprememb: antropološka študija vode v Albaniji, Srbiji in Sloveniji (2019–2022)

Sodelujoči: Nataša Rogelja Caf

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Več o projektu