100 % lokalno (2019–2021)

Uncategorized

100 % lokalno (2019–2021)

Sodelujoči: Špela Ledinek Lozej

Projekt financira Evropski parlament (Alpine Region Preparatory Action Fund II).

Več o projektu