FISHERCOAST – Obalne spremembe in dobrobit ribičev – sinteza perspektiv iz Indije in Evrope (2019–2021)

Uncategorized

FISHERCOAST – Obalne spremembe in dobrobit ribičev – sinteza perspektiv iz Indije in Evrope (2019–2021)

Nacionalni vodja: Nataša Rogelja Caf

Sodelujoči: Martina Bofulin

Projekt financiran v okviru iniciative ERA-NET »EqUIP – Sustainability, Equity, Wellbeing and Cultural Connections« in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Repubike Slovenije.

Več o projektu