Izolirani ljudje in skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem (2022–2025)

Uncategorized

Izolirani ljudje in skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem (2022–2025)

Sodelujoči: Špela Ledinek Lozej

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Reublike Slovenije (ARRS).

Več o projektu