Biografije istrskih poti: hoja in pisanje kot metodi raziskovanja obmejnih prostorov (2022-2025)

Uncategorized

Biografije istrskih poti: hoja in pisanje kot metodi raziskovanja obmejnih prostorov (2022-2025)

Sodelujoči: Nataša Rogelja Caf, Špela Ledinek Lozej, Martina Bofulin, Marjeta Pisk, Primož Pipan

Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Več o projektu