Biografije istrskih poti: hoja in pisanje kot metodi raziskovanja obmejnih prostorov (2022–2025)

Uncategorized

Biografije istrskih poti: hoja in pisanje kot metodi raziskovanja obmejnih prostorov (2022–2025)

Vodja projekta: Nataša Rogelja Caf

Sodelujoči: Špela Ledinek Lozej, Martina Bofulin, Primož Pipan, Marjeta Pisk

Projekt financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Več o projektu