Raziskave ogroženih narečij v slovenskem jezikovnem prostoru (Radgonski kot, Gradiščanska, Hum na Sotli z okolico, Dubravica z okolico) (2021–2024)

Uncategorized

Raziskave ogroženih narečij v slovenskem jezikovnem prostoru (Radgonski kot, Gradiščanska, Hum na Sotli z okolico, Dubravica z okolico) (2021–2024)

Sodelujoči: Tjaša Jakop, Primož Pipan

Projekt sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Več o projektu