Standardizacija hidronimov v Registru zemljepisnih imen (2021–2024)

Uncategorized

Standardizacija hidronimov v Registru zemljepisnih imen (2021–2024)

Sodelujoči: Primož Pipan

Projekt sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS).

Več o projektu