Mikrotoponimi v Porabju (2021–2023)

Uncategorized

Mikrotoponimi v Porabju (2021–2023)

Sodelujoči: Primož Pipan

Projekt sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Več o projektu