PopMed-SusDev: Populacijska medicina in trajnostni razvoj: Evropske priložnosti pri sodelovanju s Kitajsko s ciljem izboljšati globalno zdravje (2023–2026)

Uncategorized

PopMed-SusDev: Populacijska medicina in trajnostni razvoj: Evropske priložnosti pri sodelovanju s Kitajsko s ciljem izboljšati globalno zdravje (2023–2026)

Sodelujoči: Martina Bofulin (vodja na ZRC SAZU), Špela Ledinek Lozej, Nataša Rogelja Caf

Projekt financira Horizont Evropa MSCA Staff Exchange shema.