EPISKOP MEJNOSTI: Premislek o goriških preteklostih in prihodnostih ob evropski prestolnici kulture, Nova Gorica 2025 (2023–2025)

Uncategorized

EPISKOP MEJNOSTI: Premislek o goriških preteklostih in prihodnostih ob evropski prestolnici kulture, Nova Gorica 2025 (2023–2025)

Sodelujoči: Špela Ledinek Lozej (vodja), Martina Bofulin, Marjeta Pisk, Nataša Rogelja Caf

Projekt sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Reublike Slovenije (ARRS) in GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Več o projektu