Posledice deindustrializacije vzhodne jadranske obale: Prepletenost ljudi, pokrajine in morja (2018–2019)

Uncategorized

Posledice deindustrializacije vzhodne jadranske obale: Prepletenost ljudi, pokrajine in morja (2018–2019)

Sodelujoči: Nataša Rogelja Caf

Projekt je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Reublike Slovenije (ARRS).

Več o projektu