Nagrada Slori Janošu Ježovniku

Nagrada Slori Janošu Ježovniku

Janoš Ježovnik je prejemnik nagrade Slovenskega raziskovalnega inštituta, ki jo je prejel za svoje doktorsko delo Notranja glasovna in naglasna členjenost terskega narečja slovenščina. Nagrado za najboljše magistrsko delo je prejela Nastja Slavec, od jeseni tega leta zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, za magistrsko nalogo z naslovom “Imeti” irščino v Corca Dhuibhnu: Jezikovne ideologije in prakse v manjšinski jezikovni skupnosti. Nagradi so podelili na 42. rednem občnem zboru inštituta 11. septembra v Gorici.

Slovenski raziskovalni inštitut že 46 let deluje v okviru slovenske skupnosti v Italiji. Nagrajuje univerzitetna zaključna dela, ki predstavljajo pomemben ali izviren prispevek k poznavanju slovenske skupnosti v Italiji, s čimer želi spodbujati mlade in perspektivne strokovnjake k študijskemu izpopolnjevanju in raziskovalnemu delu.

Janoš Ježovnik je za svoje doktorsko delo prejel tudi srebrni znak ZRC SAZU.

Nagrajencu iskreno čestitamo!