Posvet Simon Rutar in Beneška Slovenija

Posvet Simon Rutar in Beneška Slovenija

2. septembra 2020 je v dvorani Slovenske matice v Ljubljani potekal posvet o Simonu Rutarju in Beneški Sloveniji. Organizatorja Slovenska matica in Raziskovalna postaja ZRC SAZU Nova Gorica sta s posvetom obeležili 120 let od izida publikacije z naslovom Beneška Slovenija (1899), dragocenega regionalnega dela enega prvih šolanih slovenskih zgodovinarjev in geografov Simona Rutarja (1851–1903). Prirodoznanski in zgodovinski opis s 15 podobami, kot je bilo delo podnaslovljeno, je dejansko izšlo v letu 1900 kot tretja knjiga v seriji Slovenska zemlja, čeprav je Beneška Slovenija po plebiscitu 1866 pripadla Kraljevini Italiji. Obletnica je bila priložnost, da se Beneški Sloveniji kot tudi delu Simona Rutarja posvetimo z etnološkega, geografskega, jezikovnega in zgodovinskega zornega kota.

Na posvetu sta svoja referata predstavila tudi raziskovalca programske skupine Dediščina na obrobjih. Primož Pipan je Simona Rutarja izpostavil kot enega izmed pomembnejših utemeljiteljev zemljepisnega imena Beneška Slovenija oziroma Benečija. V prispevku Zemljepisna imena in dediščina v knjigi Beneška Slovenija Simona Rutarja je na konkretnih primerih različnih zemljevidov predstavil številna krajevna poimenovanja v slovenskem in italijanskem jeziku, in sicer od najstarejših zemljevidov do današnjih dni. Terske doline je v primerjavi z Nadiškimi dolinami in Rezijo izpostavil kot izjemo, kjer do nedavnega na zemljevidih ne najdemo zemljepisnih imen, zapisanih v slovenskem jeziku. Sklepni del je posvetil krajevnim imenom, kot jih je slišal in zapisal Simon Rutar.

Branko Marušič je predstavil prispevek O začetkih književnega ustvarjanja Beneških Slovencev. Podrobno je predstavil Jožefa Podrecco in njegovo delo Katekizem ali kristianski nauk, posvečeno duhovniku Antonu Ukmarju in natisnjeno leta 1855 v Gorici. Po Marušičevem mnenju gre za eno izmed ključnih del tega prostora, ki pa ga katoliške šolske oblasti niso potrdile izključno zaradi dejstva, ker je bilo pisano v slovenskem jeziku, in ne zaradi verskih netočnosti oziroma pomanjkljivosti, kot je bilo navedeno v uradni obrazložitvi.

Prispevek Jerneja Zupančiča z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je z naslovom Politična geografija Beneške Slovenije objavljen v oddaji Pogled v znanost na Radiu Slovenija Ars 7. 9. 2020.


Program konference