Janoš Ježovnik prejemnik srebrnega znaka ZRC SAZU

Janoš Ježovnik prejemnik srebrnega znaka ZRC SAZU

Čestitamo Janošu Ježovniku za prejem srebrnega znaka ZRC SAZU na prireditvi Generacije znanosti 2020. Prireditev je potekala v četrtek, 27. 8. 2020, ob 19.00 in si jo je mogoče ogledati v arhivu RTV Slovenija.

Takole so zapisali ob obrazložitvi na podelitvi:

Dr. Janoš Ježovnik je raziskovalec s široko paleto znanj. Poleg izjemne pismenosti in razgledanosti ga odlikujeta tudi dar za organizacijo in delo v skupini. Svoje osnovno zanimanje za raziskovanje slovenskih narečij dopolnjuje z raziskovanjem problematike elektronskih slovarjev, retrodigitalizacije natisnjenih slovarjev ter pretvorb in kombiniranja različnih vrst slovarskih baz. Njegova doktorska disertacija Notranja glasovna in naglasna členjenost terskega narečja slovenščine je nadpovprečen izdelek, ki sloni na terenskem delu na narodnostno in politično zelo občutljivem (ter redko poseljenem) območju. Čeprav sam ne izvira iz pokrajine, katere narečje je raziskoval, mu je uspelo zbrati pripovedi 27 informatork in informatorjev iz desetih krajev zahodne Beneške Slovenije, kar pokriva vse območje narečja. Njegova doktorska disertacija izkazuje izjemno metodološko doslednost in prepričljivo poznavanje raziskovalnih standardov sodobne dialektologije. Gre za izrazito inovativno delo, ki je hkrati prva obsežna primerjalna raziskava glasovnih in naglasnih značilnosti terskih govorov – najzahodnejšega slovenskega narečja.

Čestitke tudi mentorju doktorske disertacije Mateju Šekliju.