Tematska delavnica »Kitajci med drugimi v Evropi«

Tematska delavnica »Kitajci med drugimi v Evropi«

Fanni Beck iz Central European University v Budimpešti in Pál Nyiri iz Free University v Amsterdamu sta 16. oktobra 2020 organizirala tematsko delavnico o spreminjajočih etničnih odnosih med kitajskimi migranti in drugimi razločenimi skupinami v Evropi z naslovom Kitajci med drugimi v Evropi: Etnični odnosi znotraj sreminjajočih migracijskih gibanj, geopolitike in pandemije. Delavnica je del projekta CHERN – China in Europe, ki ga podpira EU skozi mehanizem COST  in naslavlja različne oblike kitajske prisotnosti v Evropi. Delavnica je bila organizirana v spletni obliki, navkljub trudu in začetnemu optimizmu, da bo potekala vsaj v hibridni obliki  (delno preko spleta in delno »v živo«).

Udeleženci so se osredotočili na obstoječe predsodke do Kitajcev v Evropi, ki jih je COVID-19 in z njim povezana zdravstvena kriza samo še okrepila, na kitajske študentov, ki študirajo v tujini, ter na različne oblike izključevanj znotraj kitajskih skupnosti kot tudi do drugih skupin prebivalcev. Martina Bofulin je predstavila prispevek “Kitajski migranti in COVID-19: Mobilnost in izključevanja v času pandemije”, ki je naslovil izključevanja kitajskih migrantov v državah naselitev, v izvornem okolju in tudi znotraj njihovih transnacionalnih skupnosti. Prispevek je bil izbran za tematsko številko revije Mednarodne sociološke zveze Global Dialogue, ki izhaja v osmih svetovnih jezikih.