Dediščine: Perspektive in prakse

Dediščine: Perspektive in prakse

Prva številka 50. letnika Traditiones, zbornika Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, je posvečena dediščinskim perspektivam in praksam. Vsebino številke so narekovale topike konference Meje in razmejitve dediščine in v dediščini, ki naj bi se zgodila aprila 2020 in pri kateri naj bi poleg Inštituta za slovensko narodopisje sodelovali še Delovna skupina za kulturno dediščino in Delovna skupina o znanju prostorov in krajev pri Mednarodnem združenju za etnologijo in folkloristiko (SIEF). Čeprav je pandemija Covid-19  preprečila izvedbo konference, so bili predvideni prispevki izdani v Traditiones. Zbornik in uredniški uvodnik Jurija Fikfaka prinašata pregled stanja raziskav (Alessandro Testa: Antropologija kulturne dediščine v Evropi), pogled naprej (Laurent Sébastien Fournier: Sodobni in prihodnji razvoji v raziskavah dediščine; Regina Bendix: Življenje samo) in oris konkretnih dediščinskih praks v različnih dediščinskih okoljih, predvsem v srednji Evropi (Roland W. Peball in Klaus Schönberger: Teritorialne in jezikovne razmejitve v dispozitivu Kärnten/Koroška; Božidar Jezernik: Preoblikovanje dediščine italijanskega koncentracijskega taborišča na otoku Rab; Petko Hristov: Sveti kraji in kulturni spomin na tromeji; Katarína Koštialovám in Ivan Murin: Spremembe v nesnovni dediščini na Slovaškem; Barbara Ivančič Kutin in Monika Kropej: Lokalne pripovedi z bistriškega Pohorja med kulturno dediščino in literarizacijo). Sodelavki programske skupine, Špela Ledinek Lozej in Marjeta Pisk, sta objavili prispevek o slovensko-italijanskih čezmejnih dediščinskih pobudah (Zbirke, poti in kulturne krajine).