Raziskovalni pristopi in metode

Raziskovalni pristopi in metode

Zadnja številka Etnologa (2021) je posvečena sodobnim raziskovalnim metodam in izzivom v etnologiji in antropologiji. Medtem ko so se Dan Podjed, Rajko Muršič in Mateja Habinc posvetili spremembam etnografije v času pandemije covid-19, pa sva Nataša Rogelja Caf in Špela Ledinek Lozej sveže razmislili o povezovanju hoje in raziskovanja. V članku z naslovom Hodim, pišem, raziskujem: Refleksija hoje in pisanja v etnološkem in antropološkem raziskovanju oriševa historiat raziskovalne hoje in pisanja ter na podlagi lastnih terenskih raziskav izpostaviva tri tematska krožišča ‒ mobilne prakse pastirjev in rejcev živine, biografijo v prostoru in hojo z reko. Razmislek o raziskovalni hoji se je navdihoval in prekalil tudi v okviru hodinarjev, ki smo jih izvedli s sodelavci programske skupine Dediščina na obrobjih.