Fotografska razstava Franceta Steleta

Fotografska razstava Franceta Steleta

V spomin na 90. obletnico rojstva dr. Toneta Cevca bo med 31. majem in 16. junijem 2022 v Atriju ZRC SAZU fotografska razstava o ukovških planinah. Dr. Tone Cevc (1932–2007), etnolog in od leta 1971 raziskovalec v Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU je leta 1979 je povabil fotografa Franceta Steleta k projektu Arhitekturno izročilo pastirjev, drvarjev in oglarjev na Slovenskem. Od tedaj sta sodelovala sprva pri dokumentiranju življenja v planinah in pozneje pri odkrivanju pretekle poselitve gorskega sveta. Ukovške planine sta obiskala jeseni 1980 in poleti 1981. Na fotografijah, posnetih na črno-beli film, so podobe preteklega življenja, ko so se čez poletje Ukljani z mlečno živino preselili v planinske bajte in hleve pod vrhovi vzhodnih Karnijskih Alp.

Fotografija: Marko Zaplatil
Fotografija: France Stele