Simpozij »Doživljanje podnebnih in okoljskih sprememb v Evropi in zunaj nje«

Simpozij »Doživljanje podnebnih in okoljskih sprememb v Evropi in zunaj nje«

Mednarodni simpozij, ki sta ga med 5. in 7. majem 2022 organizirala Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU in Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani se je dotaknil perečih problematik okoljskih sprememb v družboslovni in humanistični perspektivi. Simpozij, ki ga je odprla dr. Nataša Gregorič Bon, je naslavljal vprašanje, kako ljudje v Evropi in zunaj nje zaznavajo in doživljajo okoljske in podnebne spremembe, kako živijo z njimi in kako so te spremembe prepletene z družbenimi in kulturnimi procesi, zamišljanji, upi in pričakovanji. Plenarni predavanji na simpoziju sta imela prof. Thomas Hylland Eriksen z Univerze v Oslu in prof. Marc Andrew Brightman z Univerze v Bolonji. Dr. Nataša Rogelja Caf, članica programske skupine »Dediščina na obrobjih« je na simpoziju nastopila s predavanjem naslovljenim Three Walks and a ZOOM: Researching, Imagining, and Walking with Rižana River in NE Adriatic.